NARENCİYE

Turuncgiller

Narenciye yetiştiriciliğinde neden irrigate akıllı sulama kullanmalıyım?

 

Sağlıklı bitki gelişimi ve istenen meyve boyutuna ulaşmak için sulama programı hayati rol oynar. Akıllı sulama ile kritik periyotlarda narenciye arazinizin her yerini hassas şekilde sulayın.

 

Kaynaklarınızı akıllı sulama ile en faydalı şekilde kullanın! Su ve gübreyi doğrudan kök bölgesine uygulayarak buharlaşma veya sızma şeklindeki kayıpları engelleyin.

Sulama ve bitki beslemenizi, dijital araçlarımızla herhangi bir anda bulunduğunuz yerden yönetin. Tarımsal uygulamalarınızı optimize ederek, alanınızda gerçek zamanlı bilgiler edinebilir ve iş gücünü, operasyonel karmaşıklığı ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

Karık sulama, yağmurlama sulama ve pivot sulama yöntemleri ile karşılaştırıldığında, akıllı sulama, lif kalitesini düşürmeden, değişik Agro-ekolojik şartlar altında 1 m3 su için % 20 daha fazla verim sağlayabilir.

Neden yağmurlama sulama yerine damla sulamayı tercih etmeliyim?

Damla sulama, düzgün toprak nemi dağılımı ve olağanüstü toprak havalandırması sağlar. Ürününüzün kök bölgesine doğrudan su ve besin maddelerini iletir. Damla sulama, yağmurlama sulamadan% 40’a kadar daha az su ve enerji kullanır. Alternatif olarak, kanoki üzerinde su dağıtan sprinklerler, buharlaşma ve sızma nedeniyle su israfına ve ayrıca istenmeyen yabancı ot gelişimine yol acar, tarla içerisinde yaprak hastalıklarını destekleyen yüksek nem seviyelerine sebep olur.

Narenciye damla sulama ile ne sıklıkta sulanır?

Bu, toprak tipi, fenolojik evre, iklim, ağaç yaşı vb. Gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak genellikle ağır topraklarda, sulama 2-4 gün arasında uygulanmalı, hafif topraklarda sulama günlük olarak uygulanmalıdır.